PUCHAR DZIKOWCA

Zadania 2018

Zadanie 1. AAT - Konkurencja obszarowa z czterema PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są na ilustracji. Dystans maksymalny dla tego zadania wynosi 26,6 km i oznacza długość najdłuższej możliwej do wykonania trasy dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca, w którym nastąpiło lądowanie. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 0,3 km, ze środkiem w punkcie D01. Drugim punktem zwriotnym jest punkt D02 o promieniu 0,5 km. Kolejnym punktem zwrotnym jest D03 o promieniu 1,7 km. Ostatnim punktem zwrotnym jest punkt D04 o promieniu 2,9 km. Po odwiedzeniu tego sektora pilot kieruje się do mety DL o promieniu 0,2 km.

W przypadku wszystkich punktów zwrotnych, pilot samodzielnie podejmuje decyzje jak głęboko zamierza wlecieć w dany sektor, aby maksymalnie rozciągnąć trasę przelotu.

Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 20% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Dystans minimalny dla konkurencji 4 km.
Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m
D01 N50°43.827 E16°12.166 610m R=0,3km
D02 N50°43.663 E16°13.600 610m R=0,5km
D03 N50°44.072 E16°11.112 690m R=1,7km
D04 N50°41.929 E16°15.580 770m R=2,9km
DL N50°43.115 E016°13.404 610m R=200m
Dystans max. 26,6 km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2018

Kod QR zadania 1 poniżej. ( po kliknięciu w powiększeniu ) 

Zadanie 2. AAT - Konkurencja obszarowa z dwoma PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są na ilustracji. Dystans maksymalny dla tego zadania wynosi 76,8 km i oznacza długość najdłuższej możliwej do wykonania trasy dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca, w którym nastąpiło lądowanie. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 7,6 km, ze środkiem w punkcie D05. Drugim i ostatnim punktem zwrotnym jest punkt D06 o promieniu 9 km. Po odwiedzeniu tego sektora pilot kieruje się do mety DL o promieniu 0,2 km.

W przypadku wszystkich punktów zwrotnych, pilot samodzielnie podejmuje decyzje jak głęboko zamierza wlecieć w dany sektor, aby maksymalnie rozciągnąć trasę przelotu.

Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 20% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Dystans minimalny dla konkurencji 4 km.
Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m
D05 N50°48.233 E16°04.839 450m R=7,6km
D06 N50°46.860 E16°21.789 430m R=9,0km
DL N50°43.115 E016°13.404 610m R=200m
Dystans max. 76,8 km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2018

Kod QR zadania 2 poniżej. ( po kliknięciu w powiększeniu ) 

Zadanie 3. Przelot otwarty

Organizator określa cylinder startowy DS. Zadaniem pilota jest prawidłowo wystartować w podanym punkcie i polecieć dowolną trasą w dowolnie wybranym kierunku. Punktowana odległość zostanie wyznaczona od punktu DS do miejsca lądowania z automatycznym wyznaczeniem trzech punktów zwrotnych, pozwalających na rozpięcie najdłuższej możliwej trasy (optymalizacja trackloga w programie SeeYou). Nie uwzględnia się mnożników dystansu związanych z rodzajem przelecianej trasy (trójkąt płaski, trójkąt FAI).

Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Dystans minimalny dla konkurencji 4 km.
Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2018

Punty zwrotne - 2018

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E16°12.648 800m R=0,1km
D01 N50°43.827 E16°12.166 610m R=0,3km
D02 N50°43.663 E16°13.600 610m R=0,5km
D03 N50°44.072 E16°11.112 690m R=1,7km
D04 N50°41.929 E16°15.580 770m R=2,9km
D05 N50°48.233 E16°04.839 450m R=7,6km
D06 N50°46.860 E16°21.789 430m R=9,0km
DL N50°43.115 E16°13.404 610m R=0,2km
Kody QR zadania 1 i 2 poniżej. ( po kliknięciu w powiększeniu ) 

Punkty oraz zdefiniowane zadania PD 2018

Punkty do zadań SeeYou (CUP), Garmin (GPX, GDB), Google (KMZ) oraz gotowe zadania dla XCTrack (XCTSK, kody QR w formacie PNG) do ściągnięcia TUTAJ .
powrót