PUCHAR DZIKOWCA

Zadania 2017

Zadanie 1. AAT - Konkurencja obszarowa z czterema PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są na ilustracji. Dystans maksymalny dla tego zadania wynosi 25,5 km i oznacza długość najdłuższej możliwej do wykonania trasy dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca, w którym nastąpiło lądowanie. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 0,3 km, ze środkiem w punkcie D01. Drugim punktem zwriotnym jest punkt D02 o promieniu 0,3 km. Kolejnym punktem zwrotnym jest D03 o promieniu 1,7 km. Ostatnim punktem zwrotnym jest punkt D04 o promieniu 2,9 km. Po odwiedzeniu tego sektora pilot kieruje się do mety DL o promieniu 0,2 km.

W przypadku wszystkich punktów zwrotnych, pilot samodzielnie podejmuje decyzje jak głęboko zamierza wlecieć w dany sektor, aby maksymalnie rozciągnąć trasę przelotu.

Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 20% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m
D01 N50°43.656 E016°12.248 700m R=300m
D02 N50°43.557 E016°13.453 600m R=300m
D03 N50° 44.072 E016°11.112 680m R=1,7km
D04 N50°41.929 E016°15.580 760m R=2,9km
DL N50° 43.115 E016°13.404 610m R=200m
Dystans max. 25,5 km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2017

Zadanie 2. AAT - Konkurencja obszarowa z dwoma PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są na ilustracji. Dystans maksymalny dla tego zadania wynosi 42,6 km i oznacza długość najdłuższej możliwej do wykonania trasy dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca, w którym nastąpiło lądowanie. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 2,6 km, ze środkiem w punkcie D05. Drugim i ostatnim punktem zwrotnym jest punkt D06 o promieniu 2,6 km. Po odwiedzeniu tego sektora pilot kieruje się do mety DL o promieniu 0,2 km.

W przypadku wszystkich punktów zwrotnych, pilot samodzielnie podejmuje decyzje jak głęboko zamierza wlecieć w dany sektor, aby maksymalnie rozciągnąć trasę przelotu.

Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 20% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m
D05 N50°45.356 E016° 06.278 560m R=2,6km
D06 N50°44.316 E016°19.802 600m R=2,6km
DL N50°43.115 E016°13.404 610m R=200m
Dystans max. 42,6 km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2017

Zadanie 3. Przelot otwarty

Zadanie polega na odleceniu na jak największą odległość od punktu DS. Odległość przelotu będzie stanowić linia prosta między punktem DS a punktem tracka najdalej od niego zapisanym.

Dystans minimalny dla konkurencji 4 km.
Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2017

Punty zwrotne - 2017

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43.233 E016°12.648 800m R=100m
D01 N50°43.656 E016°12.248 700m R=300m
D02 N50°43.557 E016°13.453 600m R=300m
D03 N50° 44.072 E016°11.112 680m R=1,7km
D04 N50°41.929 E016°15.580 760m R=2,9km
D05 N50°45.356 E016° 06.278 560m R=2,6km
D06 N50°44.316 E016°19.802 600m R=2,6km
DL N50° 43.115 E016°13.404 610m R=200m
powrót