PUCHAR DZIKOWCA

Zadania 2016

Zadanie 1. AAT - Konkurencja obszarowa z czterema PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są poniżej. Dystans 9,1km/25,0km oznacza długość trasy najkrótszej i najdłuższej dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 0,4 km, ze środkiem w punkcie D01. Po wleceniu do niego pilot może podjąć decyzję, czy leci w głąb próbując maksymalnie rozciągnąć trasę, czy zawraca i leci do kolejnego cylindra - D02 o promieniu 0,2 km. Kolejnym punktem zwrotnym jest D03 o promieniu 1,9 km. Ostatnim D04 o promieniu 1,5 km. Po odwiedzeniu tego sektora kieruje się do mety DL o promieniu 0,2 km.. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 10% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43,233 E016°12,648 800m R=100m
D01 N50°44.224 E016°13.615 570m R=400m
D02 N50°43.411 E016°12.291 790m R=200m
D03 N50°44.907 E016°10.292 600m R=1,9km
D04 N50°42.450 E016°14.831 670m R=1,5km
DL N50°43,115 E016°13,404 610m R=200m
Dystans 9,1km / 25km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2016

Zadanie 2. AAT - Konkurencja obszarowa z pięcioma PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są poniżej. Dystans 17,7km/47,4km oznacza długość trasy najkrótszej i najdłuższej dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 1,8 km, ze środkiem w punkcie D05. Po wleceniu do niego pilot może podjąć decyzję, czy leci w głąb próbując maksymalnie rozciągnąć trasę, czy zawraca i leci do kolejnego cylindra - D02 o promieniu 0,2 km. Kolejnym punktem zwrotnym jest D06 o promieniu 0,5 km. Kolejnym punktem zwrotnym jest D02 o promieniu 0,2 km. Ostatnim D07 o promieniu 4,8 km. Po odwiedzeniu tego punktu leci do mety DL o promieniu 0,2 km. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 10% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43,233' E016°12,648' 800m R=100m
D05 N50°41.528' E016°16.581' 830m R=1,8km
D02 N50°43.411' E016°12.291' 790m R=200m
D06 N50°44.752' E016°13.883' 640m R=500m
D02 N50°43.411' E016°12.291' 790m R=200m
D07 N50°45.382' E016°07.586' 640m R=4,8km
DL N50°43.115' E016°13.404' 610m R=200m
Dystans 17,7km / 47,4km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2016

Zadanie 3. AAT - Konkurencja obszarowa z trzema PZ.

Konkurencja obszarowa polega na przeleceniu jak największego dystansu w wyznaczonych sektorach. Obszary, które należy odwiedzić we wskazanej kolejności przedstawione są poniżej. Dystans 12,3km/83,0km oznacza długość trasy najkrótszej i najdłuższej dla tego zadania w przypadku dolecenia do mety. W przypadku lądowania przed metą, lot będzie punktowany tylko do tego miejsca. Dystans minimalny wynosi 4 km. Loty poniżej tego dystansu nie będą brały udziału w klasyfikacji.

Pilot startuje wewnątrz cylindra o promieniu 100 m, ze środkiem w punkcie DS. Pierwszym punktem zwrotnym jest cylinder o promieniu 6,2 km, ze środkiem w punkcie D08. Po wleceniu do niego pilot może podjąć decyzję, czy leci w głąb próbując maksymalnie rozciągnąć trasę, czy zawraca i leci do kolejnego cylindra - D09 o promieniu 7,2 km. Kolejnym punktem zwrotnym jest D10 o promieniu 5,9 km. Po odwiedzeniu tego sektora kieruje się do mety DL. Przy obliczaniu punktacji dla zawodników którzy dotarli do mety, przyjmuje się dystans o 10% większy niż wynika z pomiaru. Jest to forma premii za ukończenie zadania.

Sektor zaliczony jest prawidłowo, jeżeli w jego wnętrzu zostanie zapisany przynajmniej jeden punkt trackloga. Należy zwrócić uwagę na ustawienia swojego urządzenia GPS i ustawić odpowiednio interwał czasowy zapisu śladu. Zalecane jest ustawienie 5 - 10 sek.

Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43,233 E016°12,648 800m R=100m
D08 N50°45.371 E016°18.261 610m R=6,2km
D09 N50°38.340 E016°13.198 450m R=7,2km
D10 N50°45,673 E016°06,834 660m R=5,9km
DL N50°43.115 E016°13.404 610m R=0,2km
Dystans 12,3km/83km

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2016

Zadanie 4. Przelot otwarty

Zadanie polega na odleceniu na jak największą odległość od punktu DS. Odległość przelotu będzie stanowić linia prosta między punktem DS a punktem tracka najdalej od niego zapisanym.

Dystans minimalny dla konkurencji 4 km.
Punkt zwrotny Szer. geogr. Dług. geogr. Wysokość n.p.m Cylinder
DS N50°43,233 E016°12,648 800m R=4km
Dystans Otwarty

Zobacz zadania na mapie - Zadania_2016

Punkty zwrotne - 2016

Nazwa punktu Szerokość geogr. Długość geogr. Promień cylindra
[km]
Wysokość n.p.m
DS N50°43,233' E016°12,648' 0,1 800 m
D01 N50°44.224' E016°13.615' 0,4 570 m
D02 N50°43.411' E016°12.291' 0,2 790 m
D03 N50°44.907' E016°10.292' 1,9 600 m
D04 N50°42.450' E016°14.831' 1,5 670 m
D05 N50°41.528' E016°16.581' 1,8 830 m
D06 N50°44.752' E016°13.883' 0,5 640 m
D07 N50°45.382' E016°07.586' 4,8 640 m
D08 N50°45.371' E016°18.261' 6,2 610 m
D09 N50°38.340' E016°13.198' 7,2 450 m
D10 N50°45.673' E016°06.834' 5,9 660 m
DL N50°43,115' E016°13,404' 0,2 610 m
powrót